Αίσωπος

La tortue et le lièvre

FLE                     FLM

Le loup, la vieille femme et l'enfant

          FLE                       FLM

   Le lion et le renard

FLE                      FLM

Le cheval, le boeuf, le chien et l'homme

           FLE                       FLM

Félix María de Samaniego

     

             Les fourmis

FLE                           FLM

Le chien et le crocodile

FLE                          FLM

Tomàs de Iriarte

Le canard et le  serpent

FLE                         FLM

   Le thé et la sauge

FLE                       FLM

Jean de la Fontaine

Le corbeau et le renard

FLE                       FLM

La cigale et la fourmi

FLE                         FLM

       Le lion et le rat

FLE                      FLM

La grenouille qui se veut aussi grosse que le boeuf

      FLE                       FLM

Grigore Alexandrescu

La hache et la forêt

FLE

Le bœuf et le veau

FLE

Le chien et l'âne

FLE

Le chien et le chiot

FLE

Gotthold Ephraim Lessing

Le corbeau et le renard

FLE

Le hamster et la fourmi

FLE

Le renard

FLE

Le renard et la cigogne

FLE

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now